top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De acordo co Regulamento (UE) 679/2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, directamente aplicable desde o 25 de maio de 2018, informamoslle sobre a información necesaria para o tratamento dos seus datos persoais e para o exercicio dos seus dereitos como titular dos datos facilitados.

Ao aceptar a política de privacidade da web, consente que os seus datos sexan tratados por Iago Ríos Rodicio, con CIF: 44492715C, coa finalidade de poder contactar con vostede e/ou atender á súa solicitude. No caso de non dar o seu consentimento para o uso dos seus datos persoais, non poderemos cumprir coa finalidade indicada.

Os datos persoais tratados son datos identificativos e a información persoal que vostede poida introducir no formulario de contacto. Vostede será responsable da veracidade dos datos persoais facilitados, e a entidade resérvase o dereito de excluír dos servizos ofrecidos a calquera usuario da web que proporcione datos falsos ou erróneos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Cando os datos persoais sexan recollidos nun formulario, será necesario que vostede aporte todos aqueles que sexan obrigatorios, xa que doutro xeito non poderemos xestionar a súa petición.

Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal. Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento para que deixemos de usar os seus datos persoais, e se considera que os seus dereitos son vulnerados, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

No caso de non aceptar o uso dos seus datos persoais ou retirar o seu consentimento, non poderemos prestarlle os nosos servizos.

Rogámoslle que, no caso de producirse algunha modificación dos seus datos persoais, nos o comunique na dirección que consta máis abaixo, coa finalidade de manter a súa información actualizada.

Informámoslle que poderá exercer os seus dereitos de acceso aos datos, de rectificación ou supresión dos datos, de limitación do uso dos datos, de oposición ao uso dos datos e de portabilidade dos datos, enviando a súa solicitude por escrito á dirección de correo electrónico info@asesoriaxesta.com

Acepto que os meus datos persoais sexan utilizados con fins publicitarios e de prospección comercial.

bottom of page